نارنگی

آفت درختی در آبخازیا و مشکل روسیه در تامین میوه

بیشتر محصول مرکبات جمهوری آبخازیا به دلیل آفت درختی از بین رفته و این کشور نمی‌تواند نیاز روسیه را برآورده کند.
آفت
معاون امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی خبر داد

بهبود وضعیت قرمز آفات کشاورزی در سال گذشته

معاون امور باغبانی وزارت کشاورزی با اشاره به بهبود وضعیت قرمز آفات بسیاری از استان‌ها، بر لزوم استفاده از روش‌های غیرشیمیایی دفع آفات تاکید کرد.