۱۷۶۴۲۷۲_۶۴۰

برگزاری سومین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی

سومین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی ۱۸ دی ماه ۹۶ با حضور مقامات، مدیران و متخصصان این حوزه در ساختمان شماره ۲ سازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود.
روحانی
با حکم حسن روحانی

اعضای شورایعالی حفاظت محیط زیست منصوب شدند

رییس‌جمهور در حکمی رضا مکنون، محمدرضا تابش، مجید عباسپور و فرهاد دبیری را به عنوان اعضای شورایعالی حفاظت محیط زیست، منصوب کرد.