۸۰۴

آشنایی فعالان خوشه‎های کسب و کار قم با نقش حمل و نقل دریایی

عاملین توسعه و جمعی از فعالان خوشه‌های کسب و کار قم در دوره‎ای آموزشی با نقش حمل و نقل دریایی در توسعه صادرات آشنا شدند.
قم

قم دومین استان در تولید کتاب مذهبی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم: پس از تهران، قم نخستین استان در تولید کتاب دینی و مذهبی است، و همچنین ارتقاء شاخص‌های فرهنگی نیازمند توسعه کتابخوانی و تولید کتاب در سطح جامعه است.
۶۲۶

تبیین نقش بانوان در رونق تولید و اشتغال پایدار در کشور

مدیرعامل شرکت شهرک‎های صنعتی قم، در همایش تخصصی مشاورین اموربانوان شرکت شهرک‌های صنعتی کشور، استفاده از پتانسیل و ظرفیت تخصصی بانوان در رونق تولید و اشتغال پایدار در کشور را مورد تاکید قرار داد.